WERSJA ARCHIWALNA STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEJ DO DNIA 31-08-2020 R.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000037116
Wtorek,  19 października 2021 r.   Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD


Nasze Stowarzyszenie od początku swego istnienia zajmuje się różnymi turniejami dla dzieci i młodzieży związanymi głównie z edukacją w zakresie wychowania komunikacyjnego. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Turnieje powinny być sposobem na podniesienie poziomu bezpiecznego udziału w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, zachęcają nauczycieli do uzyskiwania najlepszych wyników, poprawiają wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, pozwalają na wymianę doświadczeń poprawiając współpracę między nauczycielami.
Właściwe przygotowanie uczniów do brd zapobiega zdarzeniom już dzisiaj i będzie procentować w okresie późniejszym, gdy młodzież osiągnie wiek dorosły.
Pośród turniejów są takie, w których Stowarzyszenie jest współorganizatorem, ale są też takie, w których już nie bierzemy czynnego udziału w organizacji. Nasze zaangażowanie wynika przede wszystkim z poziomu skuteczności organizowanych turniejów. Dlatego Stowarzyszenie dbając o realizację celów (wzrost przygotowania merytorycznego uczniów, masowość udziału szkół i uczniów) angażuje się w te turnieje, które realizują ww. cele. W innych przypadkach wnioskuje lub wdraża wnioski ewaluacyjne, a w przypadkach, gdzie nie można uzyskać realizacji celów - rezygnuje z udziału w organizacji. Są też inicjatywy w pełni uwzględniające wszystkie nasze wnioski ewaluacyjne. Tym celom służyła przez 15 lat organizacja pierwszego w Polsce turnieju „W Europie Jeździmy Bezpiecznie”, który w pełni realizował ww. cele. Tym celom służy powołanie od 2019 roku „Lubuskiego Konkursu BwRD”, który łączy przy realizacji zainteresowanych odbiorców i współorganizatorów uwzględniając wnioski ewaluacyjne. Jako Stowarzyszenie zabiegamy, żeby wszystkie organizowane w oświacie turnieje realizowały ww. cele, a nie tylko były działaniami dla działania. Poniżej podajemy nazwy turniejów, którymi zajmuje lub zajmowało się nasze Stowarzyszenie:
 
 • Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – dla uczniów szkół podstawowych.
 • Lubuski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy bezpiecznie” dla szkół  podstawowych.
 • Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych.
 • Konkurs Techniczny dla uczniów szkół podstawowych.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla podstawowych i gimnazjalnych szkół specjalnych.
 • Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • Nasza szkoła w trosce o bezpieczeństwo - Kącik Wychowania Komunikacyjnego dla szkół wszystkich szczebli.
 • Turnieje BRD dla dzieci z małych środowisk szkolnych - wyrównywanie szans.
  Moja bezpieczna droga do szkoły 
  dla uczniów z młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych.
  Konspekt w zakresie udzielania pierwszej pomocy - lubuski konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00